Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Οδηγίες για την επιτυχή διεξαγωγή πολύγλωσσων συνεδριάσεων

Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας εξασφαλίζει τη διερμηνεία για 10.000 έως 11.000 συνεδριάσεις ετησίως. Αποστολή των διερμηνέων είναι να επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ συμμετεχόντων που δεν ομιλούν την ίδια γλώσσα. Ωστόσο, από την πείρα μας συνάγεται ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων αποτελούν επίσης σημαντικότατο παράγοντα για μια επιτυχή πολύγλωσση συνεδρίαση. Το γεγονός αυτό καθίσταται εμφανέστερο όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων γλωσσών και όσο πιο σύνθετες οι ρυθμίσεις σχετικά με τη διερμηνεία.

Όταν ασκείτε την προεδρία ή συμμετέχετε σε πολύγλωσση συνεδρίαση, είναι χρήσιμο να σκέφτεστε πώς θα γίνει κατανοητό το μήνυμά σας μέσω της διερμηνείας. Οι διερμηνείς βοηθούν ώστε η συνεδρίαση να διεξάγεται απρόσκοπτα όπως θα συνέβαινε αν όλοι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν την ίδια γλώσσα. Οι ακόλουθες οδηγίες αποσκοπούν στο να διασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα επικοινωνίας στα πλαίσια της συνεδρίασής σας.

Οι οδηγίες αφορούν ειδικότερα τις συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ισχύουν γενικά για όλες τις συνεδριάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται διερμηνεία. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σελίδες και να δημιουργήσετε συνδέσμους προς αυτές από τις ημερήσιες διατάξεις σας ή τους δικτυακούς σας τόπους.

Διαβάστε περισσότερα...Σκεφτείτε τη διερμηνεία κατά τον προγραμματισμό της συνεδρίασής σας.

Αποφασίσατε να πραγματοποιήσετε συνεδρίαση στην οποία θα χρησιμοποιήσετε διερμηνεία. Από την πολύχρονη πείρα και από μια πρόσφατη έρευνα σε θέματα επικοινωνίας συνάγεται ότι κατά την προετοιμασία της συνεδρίασής σας πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω σημαντικά στοιχεία. Παρακαλούμε ελέγξτε τα στοιχεία ...

Διαβάστε περισσότερα...Επιτυχής διεκπεραίωση της προεδρίας μιας συνεδρίασης με τη χρησιμοποίηση διερμηνείας

Για κάθε ομάδα διερμηνέων ορίζεται ένας συντονιστής. Ο συντονιστής θα επικοινωνήσει μαζί σας πριν από την έναρξη της συνεδρίασης για να επιβεβαιώσει τις διαθέσιμες γλώσσες και να παράσχει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και το χρονοδιάγραμμα. Κατά την έναρξη των εργασιών, ανακο...

Διαβάστε περισσότερα...Οδηγίες για τους ομιλητές

Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αποκτήσει μεγάλη πείρα με την πάροδο των ετών. Οι διερμηνείς μας συνέταξαν ορισμένες οδηγίες για τους ομιλητές σε συνεδριάσεις που διεξάγονται με διερμηνεία. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε το αρχείο pdf με τις σχετικές πληροφορίες....

Διαβάστε περισσότερα...Οδηγίες για τους ομιλητές σε συνεδριάσεις μέσω Διαδικτύου

Οι τεχνολογίες ροής πολυμέσων ή δικτυακής μετάδοσης επιτρέπουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση συνεδριάσεων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. από το σπίτι ή το γραφείο). Ο συνδυασμός ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων με παρουσιάσεις διαφανειών (π.χ. PowerPoint) μέσα στην αίθουσα καθώς και με δικτυακές συζητήσ...

Διαβάστε περισσότερα...Πολύγλωσση δικτυακή συζήτηση

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει πολύγλωσσες "δικτυακές συζητήσεις" στις οποίες πολιτικές προσωπικότητες συνομιλούν με Ευρωπαίους πολίτες μέσω του Διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση στο Διαδίκτυο σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες γλώσσες. Οι εισερχόμενες ερωτήσεις...

Διαβάστε περισσότερα...Πολύγλωσση δικτυακή μετάδοση συνδυαζόμενη με δικτυακή συζήτηση

Κατά τις εικονικές συνεδριάσεις συχνά συνδυάζονται διάφορα πολυμέσα. Η ΓΔ Διερμηνείας προσφέρει συνήθως συνδυασμό των εξής : της "δικτυακής μετάδοσης" που επιτρέπει σε άτομα τα οποία δεν είναι παρόντα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση εξ αποστάσεως, σε μια από τις γλώσσες για τις οποίες παρέχεται ταυ...

Διαβάστε περισσότερα...Βιντεοδιάσκεψη συνδυαζόμενη με άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων

Μέχρι σήμερα, τα πρότυπα των βιντεοδιασκέψεων (δηλαδή ITU-T H.320 με γραμμές ISDN, ή H.323 σε δίκτυα IP) δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές ταυτόχρονης διερμηνείας όπως ορίζονται στο πρότυπο ISO-2603 καθώς και στο Κώδικα για τις Νέες Τεχνολογίες που εγκρίθηκε από ευρύ φάσμα επαγγελματιών διερμη...