Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Jak zajistit úspěšné mnohojazyčné jednání

Generální ředitelství pro tlumočení zabezpečuje tlumočníky pro 10 000 až 11 000 jednání ročně. Úkolem tlumočníků je umožnit komunikaci mezi účastníky jednání, kteří nesdílejí společný jazyk. Naše zkušenosti ukazují, že při mnohojazyčných jednáních sehrávají velkou roli rovněž komunikační schopnosti účastníků. Čím vyšší je počet používaných jazyků a složitější režim tlumočení, tím pravdivější je toto tvrzení.

Pokud předsedáte zasedání nebo se účastníte mnohojazyčného jednání, je důležité, abyste mysleli na to, jakým způsobem bude vaše sdělení přetlumočeno . Tlumočníci přispívají k tomu, aby jednání probíhalo stejným způsobem, jako kdyby všichni jeho účastníci hovořili tímtéž jazykem. Následující návod vám pomůže dosáhnout během vašich jednání co nejúčinnější komunikace.

Níže uvedené návrhy se vztahují zejména k pracovním podmínkám prosazovaným Evropskou komisí, ale všeobecně platí pro veškerá tlumočená jednání. Informace, které obsahují tyto stránky, můžete libovolně kopírovat či využívat a můžete si k nim vytvořit odkazy ze svých programů jednání nebo webových stránek.

Více...Při přípravě zasedání nezapomínejte na tlumočení

Rozhodli jste se uspořádat zasedání s tlumočením. Značné zkušenosti a nedávný výzkum v oblasti komunikace ukázaly, že při přípravě zasedání je důležité zohlednit následující body. Projděte si prosím tyto body před tím, než podniknete jakékoli kroky : Komunikace Máte z posledního zasedání zkušenost, ...

Více...Jak předsedat zasedání s tlumočením, aby bylo úspěšné

Každý tým tlumočníků má jednoho vedoucího. Před zahájením zasedání vám tento vedoucí podá informace o tom, pro jaké jazyky jsou tlumočníci k dispozici, o pracovních podmínkách a o časovém rozvrhu. Upozorněte účastníky zasedání na jeho počátku, kterými jazyky mohou hovořit a do kterých bude probíhat ...

Více...Tipy pro řečníky

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti tlumočení připravilo generální ředitelství pro tlumočení Evropské komise brožuru obsahující několik rad pro řečníky na tlumočených zasedáních. Tuto brožuru lze vytisknout ve formátu PDF. Než začnete mluvit, umístěte mikrofon přímo před sebe a sundejte si ...

Více...Obecné zásady pro řečníky při internetovém vysílání

Díky streamingovým technologiím nebo internetovému vysílání mohou lidé sledovat konference přes internet odkudkoli (z kanceláře či domova). Kombinace audio a videopřenosu s obrazovou prezentací (např. v PowerPointu) v zasedacím sále a textovou konverzací (IRC) představuje plnohodnotný zážitek pro úč...

Více...Mnohojazyčné diskuze on-line

  Evropská komise organizuje mnohojazyčné diskuze on-line, při nichž politici diskutují s evropskými občany prostřednictvím textové konverzace (chatu). Diskuzi on-line je možné sledovat v kterémkoli z dostupných jazyků. Tlumočníci GŘ pro tlumočení překládají příchozí otázky ze všech jazyků, které je...

Více...Mnohojazyčné internetové vysílání v kombinaci s textovou konverzací

Virtuální konference často kombinují několik mediálních nástrojů. GŘ pro tlumočení obvykle využívá kombinaci : internetového vysílání (tzv. webcasting), které umožňuje osobám, které nejsou přítomny v konferenčním sále, sledovat konferenci v kterémkoli z jazyků, do nichž se v konferenčním sále tlumoč...

Více...Videokonference kombinovaná s rychlým zasíláním zpráv

Technický standard videokonferencí (tj. ITU-T H.320 s linkami ISDN, nebo H.323 na sítích IP) dosud nesplňuje technické požadavky pro simultánní tlumočení podle normy ISO-2603 a Kodexu pro nové technologie přijatého mnoha profesionálními konferenčními tlumočníky. Vzhledem k omezením běžných videokonf...