Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Как да накараме многоезичните заседания да работят за нас

ГД "Устен превод" осигурява устни преводачи за 10 000 -11000 заседания и конференции всяка година. Задачата на преводачите е да направят възможна комуникацията между участници, които нямат общ език. Нашият опит показва, че при многоезично заседание от съществено значение са и комуникативните умения. И това е толкова по-вярно, колкото е по-голям броят на използваните езици и колкото по-сложна е преводаческата езикова комбинация.

Ако сте председателстващ или участник в многоезично заседание, помислете как да предадете вашето послание чрез превода. Ролята на преводачите е да помогнат заседанието да се проведе така, сякаш всички говорят на един и същ език. По-долу даваме някои идеи, за да ви помогнем да постигнете възможно най-добро качество на комуникациятана вашето заседание.

Тези предложения се отнасят конкретно до работните условия, предлагани от Европейската комисия, но са по принцип валидни за всички заседания с устен превод. Можете свободно да копирате или използвате дадената тук информация и да създавате линкове към нея от ваши интернет страници.

Научете повече...Как да организирате превода, когато планирате заседанието.

Решили сте да проведете заседание с устен превод. Богатият опит и последните изследвания на комуникациите показват, че за подготовката на заседание са важни следните неща. Прочетете ги преди всичко останало : Проблеми на комуникацията Ако преди това сте организирали подобно заседание, повече езици л...

Научете повече...Успешно председателстване на заседание с устен превод

Всеки преводачески екип има свой екипен отговорник. Той ще ви се обади преди началото на заседанието, за да потвърди работните езици и да резюмира друга важна информация за работните условия/график. Когато откриете заседанието, обявете на кои езици могат да говорят участниците и на кои езици могат д...

Научете повече...Съвети за ораторите

ГД "Устен превод" събира опит от много години. Нашите преводачи са изготвили няколко съвета за ораторите, изказващи се на заседания с устен превод. Ако желаете, можете да разпечатате PDF брошурата с тази информация. Когато вземате думата, поставете микрофона точно пред себе си и свалете слушалките. ...

Научете повече...Насоки за ораторите в заседание, предавано като уебкаст

Медийните технологии за стриминг или уебкастинг дават възможност на хората да следят конференциите чрез интернет от разстояние (в офиса или у дома). Комбинирането на аудио и видео с презентации на слайдове (напр. PowerPoint), които се правят в заседателната зала, и интернет чат представляват запомня...

Научете повече...Многоезичен чат

  Европейската комисия организира многоезични "чатове": политически фигури разговарят с европейските граждани в Интернет. Хората могат да следят дискусията в чата на езиците, на които се превежда. Въпросите се превеждат веднага от преводачите на ГД "Устен превод". След това отговорът на Комисаря (ил...

Научете повече...Многоезичен уебкаст, съчетан с интернет чат

Виртуалните конференции често съчетават няколко медийни инструмента. ГД "Устен превод" обикновено осигурява комбинация от : "Уебкастинг", който позволява хора от различни места да следят конференцията на всеки от езиците, на които се превежда симултанно в залата; Интерактивен сеанс на интернет "чат"...

Научете повече...Видеоконференция в комбинация с инстант месиджинг

До този момент стандартите за видеоконференции (т.е. ITU-T H.320 използвано с ISDN линии или H.323 в IP мрежи) не отговарят на техническите изисквания за симултанен превод по стандарта ISO-2603 и в Кодекса за нови технологии, приет от много професионални конферентни преводачи. Съществуващите уредби ...