Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Viacjazyčné diskusie

Multilingual chatEurópska komisia organizuje viacjazyčné „diskusie“: osobnosti politického života komunikujú s európskymi občanmi pripojenými na internet využívajúc systém diskusií.

Internetové diskusie (chat) je možné sledovať v ktoromkoľvek z rôznych poskytovaných jazykov. Tlmočníci GR pre tlmočenie prekladajú prichádzajúce otázky zo všetkých dostupných jazykov.

Odpoveď komisára (alebo iného účastníka panelu) sa potom prekladá späť do jazyka, v ktorom bola položená otázka. Diskusie sa zvyčajne konajú podvečer a trvajú niekoľko hodín. Oznámenia a pokyny o tom, ako sa zapojiť do diskusie, sú dostupné na osobitnej stránke oznamujúcej diskusiu na portáli Europaexternal link.

Do diskusie sa môžete zapojiť dvomi spôsobmi: Multilingual chat

  • pomocou webového prehliadača ( Internet Explorer,external linkNetscape Navigatorexternal link, Operaexternal link, Safariexternal link, Firefoxexternal link, atď.) vybaveného programovacím jazykom Java: najzaužívanejší postup;
  • pomocou diskusnej aplikácie (IRC) pre tých, ktorí sú viac oboznámení s diskusným softvérom.

Môžete sa zúčastniť na online diskusii a klásť otázky alebo len sledovať diskusiu bez aktívnej účasti. Aby ste sa mohli pripojiť, požiadadajú vás o nasledovné údaje:

  • jazyk podľa vášho výberu;
  • prezývka (odpovede budú adresované na prezývku, ktorú si zvolíte).

Pozrite si aj opis virtuálnych konferencií, ktoré kombinujú webové vysielanie a internetovú diskusiu.

Podrobnejšie informácie získate, ak pošlete email na adresu: scic-newtech@ec.europa.euexternal link.