Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Ako úspešne predsedať stretnutiu, na ktorom sa tlmočí

Každý tím tlmočníkov má svojho vedúceho tímu. Ten sa s vami spojí pred začatím stretnutia, aby potvrdil dostupné jazyky a predložil iné relevantné informácie o pracovných podmienkach/časovom harmonograme.

  • Na začiatku stretnutia oznámte, ktorými jazykmi môžu účastníci hovoriť a do ktorých sa bude tlmočiť. Snažte sa načrtnúť predpokladaný časový harmonogram dňa a vaše plány v súvislosti s programom.
  • V niektorých prípadoch je užitočné začať každý bod veľmi stručným zhrnutím súvislostí a zhrnutie na konci takisto napomôže ujasneniu záverov a neskôr ušetrí čas.
  • Po každom rečníkovi urobte veľmi krátku pauzu, kým vyzvete ďalšieho delegáta, nakoľko je možné malé oneskorenie v prípade niektorých jazykových verzií, najmä na stretnutiach s veľkým počtom jazykov.
  • Dokumenty/program sú zvyčajne k dispozícii v tlmočníckych kabínach, ale ak sa v priebehu stretnutia predkladajú akékoľvek nové dokumenty, snažte sa zabezpečiť, aby dostali tlmočníci kópiu predtým, ako sa o nich bude diskutovať.
  • Nezabudnite požiadať delegátov, aby si vypli svoje mobilné telefóny.Keď sa ujmú slova, slúchadlá musia odložiť ďalej od mikrofónov, čím zabránia interferencii so zvukovým systémom.
  • GR pre tlmočenie pripravilo všeobecné rady pre rečníkov ktoré si môžete vytlačiť pdf - 213 KB [213 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) a dať k dispozícii na stretnutí.

Z dôvodov dobrého manažmentu zamestnancov, kvality služieb a správnych pracovných podmienok sú pravidlá nevyhnutné. Vzhľadom na počet stretnutí bolo potrebné stanoviť časové hranice pre väčšinu stretnutí, ale ak včas upovedomíte GR pre tlmočenie, je možné zabezpečiť tlmočníkov na stretnutia trvajúce do neskorých hodín.

Základné údaje o pracovných hodinách:

  • Dopoludňajšie zasadnutie nesmie presiahnuť 4 hodiny od oficiálneho začiatku. (Ak sa predpokladá, že vaše stretnutie bude trvať len doobeda, musíte skončiť najneskôr o 13.00 hod, nakoľko je možné, že tlmočníci po skončení vášho poldňového stretnutia budú musieť ísť na ďalšie, ktoré sa začína o 14.30 hod.)
  • Obedná prestávka musí trvať aspoň 90 minút. (Tlmočníci sa potrebujú najesť, nadýchať trochu čerstvého vzduchu, ak je to možné, a často aj premiestniť, ak sú pridelení na iné poobedňajšie stretnutie).
  • Ak GR pre tlmočenie nebolo upovedomené vopred, všetky stretnutia musia skončiť o 18.30 hod.
  • Tlmočnícky tím nemôže v žiadnom prípade pracovať viac ako 10 hodín denne.

Spätná väzba v akejkoľvek forme sa veľmi cení. Neváhajte sa spojiť s vedúcim tímu alebo vašimi tlmočníkmi, ak máte akékoľvek otázky alebo nám chcete pomôcť s používaním správnych odborných termínov. GR pre tlmočenie dúfa, že načrtnuté body napomôžu hladkému priebehu vášho stretnutia.