Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

W jaki sposób przewodniczyć obradom tłumaczonym symultanicznie?

Podczas każdej konferencji jeden z tłumaczy pełni rolę koordynatora. Skontaktuje się on z Państwem przed rozpoczęciem pierwszej sesji, aby potwierdzić jakie języki będą używane podczas obrad oraz przedstawić inne istotne informacje dotyczące warunków i godzin pracy tłumaczy.

  • Podczas otwarcia pierwszej części konferencji przewodniczący proszony jest o poinformowanie uczestników o tym, w jakich językach mogą przemawiać i w jakich językach dostępne jest tłumaczenie. Powinien również krótko przedstawić godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych sesji oraz omówić porządek obrad.
  • Warto, aby przewodniczący, jeśli uzna to za stosowne, przedstawiał krótki wstęp przed każdym z punktów obrad, a po jego omówieniu spróbował podsumować odbytą dyskusję. Pomoże to lepiej przygotować wnioski końcowe konferencji i później zaoszczędzi czas.
  • Przed oddaniem głosu kolejnemu mówcy przewodniczący powinien odczekać kilka sekund gdyż istnieje zwykle niewielkie opóźnienie pomiędzy oryginałem a tłumaczeniem. Jest to istotne szczególnie w przypadku konferencji, podczas których używanych jest bardzo wiele języków roboczych.
  • Tłumacze zwykle otrzymują przed konferencją dokumenty, które mają być omawiane oraz porządek obrad. Jeśli jednak podczas sesji przedstawione mają być jakieś nowe materiały, należy dopilnować, by trafiły one do tłumaczy jeszcze zanim będą omawiane.
  • Należy przypomnieć uczestnikom obrad o potrzebie wyłączenia telefonów komórkowych. Warto również poprosić ich o to, aby po zabraniu głosu nie trzymali słuchawek w pobliżu mikrofonów. W ten sposób można uniknąć uciążliwej interferencji.
  • DG ds. Tłumaczeń Ustnych przygotowała również wskazówki dla delegatów zabierających głos podczas konferencji. Warto je wcześniej wydrukować pdf - 213 KB [213 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) i rozdać uczestnikom spotkania.

Ze względu na sprawy kadrowe, potrzebę zapewnienia najwyższej jakości tłumaczenia oraz korzystnych warunków dla wszystkich, określono godziny trwania poszczególnych sesji. W wyjątkowych przypadkach, jeśli organizatorzy zawiadomią DG ds. Tłumaczeń Ustnych z odpowiednim wyprzedzeniem, możliwa jest organizacja konferencji o nietypowych porach.

Podstawowe informacje dotyczące godzin pracy tłumaczy:

  • Sesja poranna nie może trwać dłużej niż cztery godziny licząc od godziny otwarcia przewidzianej w programie. (Uwaga! Jeśli konferencja nie jest już kontynuowana po przerwie na obiad musi się ona bezwzględnie skończyć przed godziną 13.00, ponieważ tłumacze obsługujący to spotkanie mogą również pracować na kolejnej konferencji rozpoczynającej się o 14.30)
  • Przerwa na obiad musi trwać co najmniej 90 minut. (Tłumacze muszą w tym czasie zjeść obiad, przewietrzyć się, często również, gdy obsługują inne spotkanie, przemieścić się do innego budynku).
  • Jeśli DG ds. Tłumaczeń Ustnych nie została odpowiednio wcześniej powiadomiona o potrzebie przedłużenia spotkania, obrady muszą zakończyć się najpóźniej o 18.30.
  • Tłumacze w żadnym razie nie mogą pracować dłużej niż 10 godzin dziennie.

Warto pamiętać o tym, że tłumacze bardzo cenią sobie bliską współpracę z uczestnikami konferencji. Jeśli mają Państwo jakieś zapytania, uwagi lub chcieliby Państwo pomóc nam w stosowaniu właściwej specjalistycznej terminologii prosimy o kontakt z tłumaczem koordynatorem bądź bezpośrednio z zainteresowanym tłumaczem. Pracownicy DG ds. Tłumaczeń Ustnych wyrażają nadzieję, iż powyższe wskazówki będą pomocne w sprawnym prowadzeniu obrad.