Cosán nascleanúna

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Cathaoirleacht a dhéanamh ar chruinniú rathúil a bhfuil ateangaireacht ar siúl ann

Déantar ceannaire foirne a shannadh do gach foireann ateangairí. Déanfaidh seisean/sise teagmháil leat roimh thús an chruinnithe chun na teangacha atá ar fáil a chinntiú leat agus faisnéis iomchuí eile faoi dhálaí oibre agus faoin gclár ama a thabhairt duit.

  • Nuair a chuireann tú tús leis na himeachtaí, tabhair fógra i dtaobh na dteangacha is féidir le daoine a labhairt agus i dtaobh na dteangacha ar féidir éisteacht leo. Déan iarracht eolas éigin a thabhairt faoin gclár ama a mheasann tú a bheidh ann don lá agus abair cad é atá beartaithe agat don chlár gnó.
  • I gcásanna áirithe, b'fhéidir go mbraithfeá é a bheith úsáideach achoimre chúlra an-ghairid a thabhairt i dtús gach pointe agus ba chabhair é freisin achoimre a thabhairt i ndeireadh an chruinnithe ó thaobh na tátail a shoiléiriú agus am a shábháil níos déanaí.
  • Tar éis gach cainteora, déan moill bheag sula dtugann tú cead cainte don chéad toscaire eile, toisc go mb'fhéidir go mbeadh moill bheag i gcás roinnt leaganacha teanga, go háirithe i gcruinnithe a bhfuil roinnt mhaith teangacha in úsáid iontu.
  • Is gnách go gcuirtear na doiciméid / an clár gnó ar fáil i mbothanna na n-ateangairí, ach má chuirtear doiciméid nua i láthair i rith an chruinnithe, cinntigh go mbeidh cóip díobh ag na hateangairí sula dtosaíonn tú á bplé, más é do thoil é.
  • Ná déan dearmad, más é do thoil é, a iarraidh ar na toscairí a ngutháin phóca a mhúchadh agus a gcuid cluasán a choimeád amach ó na micreafóin nuair a théann siad i mbun cainte, d'fhonn cur isteach ar an gcóras fuaime a sheachaint.
  • Tá AS Ateangaireacht tar éis leideanna ginearálta do chainteoirí a réiteach agus b'fhéidir gur mhaith leat iad sin a chló amach pdf - 213 KB [213 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) agus a dháileadh ag an gcruinniú.

Ar mhaithe le dea-bhainistiú foirne, caighdeán seirbhíse agus leas daoine aonair, ní foláir rialacha a bheith ann. Agus an líon cruinnithe a bhíonn ann chomh hard sin, ní mór pointe scoir a bheith ann d'fhormhór mór na gcruinnithe, ach má thugtar fógra di roimh ré féadfaidh AS Ateangaireacht ateangairí a sholáthar le haghaidh cruinnithe déanacha.

Eolas bunúsach faoi uaire oibre:

  • Ní ceadmhach seisiún na maidine a bheith níos faide ná 4 uair an chloig ón am oifigiúil tosaithe. (Nótáil, más é do thoil é: má mheastar roimh ré gur cruinniú maidine atá le bheith agaibh, seans nach mbeidh sibh in ann dul ar aghaidh tar éis 13.00, toisc go mb'fhéidir go mbeadh ar ateangairí an chruinnithe leathlae agaibhse a bheith ag obair ag cruinniú eile ar 14.30.)
  • Ní mór 90 nóiméad ar a laghad a bheith sa sos lóin. ( Ní foláir d'ateangairí ithe, aer úr a fháil, más féidir, agus b'fhéidir ionad eile a bhaint amach má tá siad sannta do chruinniú iarnóin difriúil).
  • Ní mór gach cruinniú a bheith críochnaithe faoi 18.30 mura bhfuil fógra faighte ag AS Ateangaireacht roimh ré.
  • In imthosca ar bith, níl aon fhoireann ateangairí ceaptha a bheith ag obair ar feadh níos mó ná 10 n-uair an chloig.

Mar fhocal scoir, bíonn fáilte mhór roimh aiseolas de chineál ar bith. Ná bíodh aon drogall ort teagmháil a dhéanamh leis an gceannaire foirne nó leis na hateangairí agaibhse, má tá aon cheist agat nó más mian leat cabhrú linn na saintéarmaí cearta a úsáid. Tá súil ag AS Ateangaireacht go gcabhróidh an méid sin thuas leatsa do chruinniú a rith go breá réidh.