Sti

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Hvordan bliver dit møde med tolkning vellykket?

Hvert tolkehold har en holdleder. Inden mødet begynder, henvender han/hun sig til dig for at informere dig om, hvilke sprogkombinationer der tilbydes, og giver andre relevante oplysninger om arbejdsbetingelser og tidsplan.

  • Ved mødets begyndelse bør du informere deltagerne om, hvilke sprog de kan anvende, når de taler, og hvilke sprog der tolkes til. Du bør skitsere, hvordan du forventer dagens tidsplan bliver, og hvordan du regner med at afvikle dagsordenen.
  • I visse tilfælde kan det være nyttigt, inden de enkelte punkter på dagsordenen drøftes, kort at redegøre for baggrunden, ligesom det også kan være en god idé at opsummere de enkelte punkter, efterhånden som de afsluttes, idet det sparer tid og gør det lettere at udlede konklusioner.
  • Efter hver taler bør du lave et kort ophold, inden du giver ordet til den næste mødedeltager, idet der kan opstå mindre forsinkelser for visse sprog, især på møder med mange sprog.
  • Der er som regel sørget for, at tolkene i tolkekabinerne har de fornødne dokumenter og dagsordenen, men hvis der fremlægges nye dokumenter under mødet, bør du sørge for, at tolkene får en kopi af dem, inden de drøftes.
  • Husk at bede mødedeltagerne om at slukke mobiltelefoner og holde hovedtelefonerne væk fra mikrofonerne, når de tager ordet, så man undgår interferens med lydanlægget.
  • GD for Tolkning har udarbejdet generelle tips til talere, som du evt. kan printe ud pdf - 213 KB [213 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) og uddele på mødet.

Af hensyn til god personaleledelse, servicekvalitet og personalets velbefindende er der nødt til at være visse regler. Med det store antal møder, der holdes, er man nødt til for de fleste møders vedkommende at have et sluttidspunkt, men hvis GD for Tolkning i forvejen er blevet orienteret om, at et møde først forventes at slutte sent, kan der stilles tolke til rådighed, helt indtil mødet slutter.

De grundlæggende arbejdstidsregler:

  • Et formiddagsmøde må ikke vare mere end 4 timer fra det officielle starttidspunkt. (NB: hvis et møde er planlagt til kun at vare om formiddagen, kan man ikke regne med at kunne fortsætte længere end til kl. 13.00, idet tolkene til et halvdagsmøde forventes at tolke igen på et andet møde fra kl. 14.30)
  • Der skal være en frokostpause på mindst 90 minutter (også tolke skal jo spise og om muligt trække lidt frisk luft, ligesom de ofte vil skulle skifte arbejdssted, når de skal tolke på et andet møde om eftermiddagen).
  • Alle møder skal slutte senest kl. 18.30, medmindre GD for Tolkning i forvejen er blevet underrettet om, at de forventes at vare længere.
  • Uanset hvad, må intet tolkehold arbejde mere end 10 timer om dagen.

Endelig skal det nævnes, at GD for Tolkning normalt sætter stor pris på feedback af enhver art. Tøv ikke med at kontakte tolkenes holdleder, hvis du skulle have spørgsmål eller ønsker at hjælpe os med at anvende de rette fagudtryk. GD for Tolkning håber, at disse retningslinjer kan bidrage til at gøre dine møder vellykkede.