Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Jak předsedat zasedání s tlumočením, aby bylo úspěšné

Každý tým tlumočníků má jednoho vedoucího. Před zahájením zasedání vám tento vedoucí podá informace o tom, pro jaké jazyky jsou tlumočníci k dispozici, o pracovních podmínkách a o časovém rozvrhu.

  • Upozorněte účastníky zasedání na jeho počátku, kterými jazyky mohou hovořit a do kterých bude probíhat tlumočení. Oznamte jim, pokud možno, plánovaný časový rozvrh dne a pořad jednání.
  • V některých případech může být vhodné shrnout podkladové informace na začátku jednotlivých bodů, celkové shrnutí na konci zároveň přispěje k objasnění závěrů a ušetří čas.
  • Po každém řečníkovi chviličku počkejte, než dáte slovo dalšímu, neboť při tlumočení některých jazyků může docházet k lehkým časovým posunům, a to zejména v případě zasedání s velkým počtem jazyků.
  • Podkladové materiály/pořad jednání jsou obvykle k dispozici v kabinách. Pokud se však během zasedání objeví materiály nové, pokuste se zajistit, aby je tlumočníci obdrželi před tím, než se budou projednávat.
  • Nezapomeňte prosím upozornit účastníky zasedání, aby vypnuli své mobilní telefony a aby nepřibližovali sluchátka příliš blízko k mikrofonům, neboť by mohlo dojít k interferencím se zvukovým systémem.
  • Generální ředitelství pro tlumočení připravilo tipy pro řečníky, které lze vytisknout pdf - 213 KB [213 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) a dát k dispozici na zasedáních.

Dodržování pravidel je nutné pro zajištění dobrého personálního řízení, kvality dodávaných služeb a dobrých podmínek na pracovišti. Vzhledem k velkému počtu zasedání bylo rozhodnuto, že většina zasedání bude časově omezena. Generální ředitelství pro tlumočení je však schopno zabezpečit tlumočníky i pro pozdní zasedání, pokud je o to včas požádáno.

Zásady pro pracovní dobu:

  • Dopolední zasedání nesmí překročit 4 hodiny - počítáno od oficiálního zahájení. (Upozornění: Pokud se zasedání koná pouze dopoledne, musí být ukončeno nejpozději ve 13.00 hod., neboť tlumočníci, kteří pracují na dopoledním zasedání, mohou být očekáváni na jiném zasedání od 14.30 hod.)
  • Polední přestávka musí trvat alespoň 90 minut. (Tlumočníci musí mít dostatek času na to, aby se mohli najíst, jít na čerstvý vzduch a popř. se přesunout do místa konání jiného odpoledního zasedání.)
  • Pokud nebylo jinak domluveno s generálním ředitelstvím pro tlumočení, musí veškerá zasedání skončit nejpozději v 18.30 hod.
  • V žádném případě nesmí denní pracovní doba týmu tlumočníků překročit 10 hodin.
Jakékoli připomínky či náměty jsou velmi vítány. V případě, že máte další otázky nebo rady k odborné terminologii, kontaktujte vedoucího týmu tlumočníků nebo přímo samotné tlumočníky. Generální ředitelství pro tlumočení doufá, že výše uvedené informace napomohou hladkému průběhu zasedání.