Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Vad är viskningstolkning?

Viskad simultantolkning.

Tolken sitter eller står bland mötesdeltagarna och tolkar simultant och viskar tolkningen direkt i mötesdeltagarens öra.

Viskad tolkning kan endast användas när det är fråga om ett litet antal mötesdeltagare som sitter eller står nära varandra. Denna form av tolkning används vanligen vid bilaterala möten eller för grupper där bara några få deltagare inte talar samma språk.

Viskningstolkning används ofta i stället för konsekutivtolkning för att spara tid. Ibland använder den viskande tolken hörlurar för att höra talaren så bra som möjligt.