Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Čo je to šušotáž?

Simultánne tlmočenie šepkaním.

Tlmočník sedí alebo stojí medzi účastníkmi rozhovoru a šepkaním priamo do ucha účastníkov simultánne tlmočí.

Šušotáž je možné použiť len v prípade veľmi malého počtu účastníkov rozhovoru, ktorí sedia alebo stoja neďaleko od seba. Používa sa najčastejšie pri dvojstranných stretnutiach alebo v skupinách, kde je len malý počet účastníkov, ktorí nehovoria spoločným jazykom.

Šušotáž sa často používa namiesto konzekutívneho tlmočenia, aby sa ušetril čas. Niekedy šepkajúci tlmočník používa slúchadlá, aby čo najlepšie počul rečníka.