Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directItalian Presidency 2014
DG Interpretation

Τι είναι η ψιθυριστή διερμηνεία;

Χαμηλόφωνη ταυτόχρονη διερμηνεία.

Ο διερμηνέας κάθεται ή στέκεται όρθιος ανάμεσα στους συμμετέχοντες και κάνει ταυτόχρονη διερμηνεία απευθείας στο αυτί των συμμετεχόντων.

Η ψιθυριστή διερμηνεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πολύ λίγους συμμετέχοντες, οι οποίοι είτε κάθονται είτε στέκονται όρθιοι κοντά ο ένας στον άλλον. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διμερείς συνεδριάσεις ή σε ομάδες στις οποίες ένας μικρός μόνο αριθμός συμμετεχόντων δεν κατανοούν την ίδια γλώσσα με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Συχνά η ψιθυριστή διερμηνεία χρησιμοποιείται αντί της διαδοχικής για την εξοικονόμηση χρόνου. Μερικές φορές ο διερμηνέας που κάνει ψιθυριστή διερμηνεία χρησιμοποιεί ακουστικά, ώστε να ακούει όσο το δυνατόν καλύτερα την παρέμβαση του ομιλητή.