Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Τι είναι η ταυτόχρονη διερμηνεία;

Η διερμηνεία ενόσω ομιλεί ο ομιλητής.

Ο διερμηνέας εργάζεται σε καμπίνα με ηχομόνωση μαζί με έναν τουλάχιστον συνάδελφο. Ο ομιλητής στην αίθουσα συνεδρίασης ομιλεί σε μικρόφωνο, ενώ ο διερμηνέας λαμβάνει τον ήχο μέσω ακουστικών και, σχεδόν ταυτόχρονα, μεταφέρει το μήνυμα επίσης σε μικρόφωνο. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση επιλέγουν το κατάλληλο κανάλι για να ακούσουν τη διερμηνεία στη γλώσσα της επιλογής τους.

Υπάρχουν πολλοί δυνατοί γλωσσικοί συνδυασμοί ή γλωσσικά καθεστώτα.