Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Vad är teckenspråkstolkning?

Simultantolkning till teckenspråk


Simultantolkning till teckenspråk.

Teckenspråkstolkar tolkar vid möten där det finns hörselskadade deltagare och tolkar från det talade språket till teckenspråk och från teckenspråk till tal. Tolken sitter eller står fullt synlig framför de hörselskadade deltagarna.

Trots att många gester och uttryck kan förstås över nationella och kulturella gränser, finns inget internationellt gångbart teckenspråk som alla förstår. Det finns över 100 teckenspråkexternal link och dialekter i världen.