Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Čo je to tlmočenie v posunkovej reči?

Simultánne tlmočenie do posunkovej reči


Simultánne tlmočenie do posunkovej reči.

Tlmočníci posunkovej reči pracujú na stretnutiach s účastníkmi so sluchovým postihnutím a tlmočia z hovoreného jazyka do posunkovej reči a naopak. Tlmočníci sedia alebo stoja na viditeľnom mieste pred účastníkmi so sluchovým postihnutím.

Napriek tomu, že existuje mnoho celosvetovo rozpoznateľných posunkov a výrazov, neexistuje jediná univerzálna znaková reč, ktorej by všetci rozumeli, ale viac ako 100external link posunkových rečí a dialektov.