Navigointipolku

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Mitä on viittomakielen tulkkaus?

Viittomakielet


Samanaikaistulkkausta viittomakielestä ja viittomakieleen.

Viittomakielen tulkit työskentelevät kokouksissa, joihin osallistuu kuuroja, ja tulkkaavat puhutusta kielestä viittomakieleen ja viittomakielestä puhuttuun kieleen. Tulkki istuu tai seisoo näkyvällä paikalla kuurojen osanottajien edessä.

Vaikka monet eleet ja viittomat ovat yleisesti tunnistettavissa maasta ja kulttuurista riippumatta, ei ole olemassa yhtä universaalia viittomakieltä, jota kaikki ymmärtäisivät. Maailmassa on yli sata viittomakieltä tai viittomakielenexternal link murretta.