Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Τι είναι η διερμηνεία σε νοηματική γλώσσα;

νοηματική γλώσσα


Ταυτόχρονη διερμηνεία προς μια νοηματική γλώσσα.

Οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας εργάζονται σε συνεδριάσεις με συμμετέχοντες που έχουν προβλήματα ακοής, και κάνουν διερμηνεία από μια ομιλούμενη γλώσσα προς μια νοηματική γλώσσα και από μια νοηματική γλώσσα προς μια ομιλούμενη. Ο διερμηνέας κάθεται ή στέκεται όρθιος, σε εμφανές σημείο, μπροστά στους συμμετέχοντες με προβλήματα ακοής.

Παρόλο που πολλές χειρονομίες και εκφράσεις είναι αναγνωρίσιμες διεθνώς, ανεξαρτήτως εθνικής ή πολιτισμικής ταυτότητας, εντούτοις δεν υπάρχει μια ενιαία, παγκόσμια νοηματική γλώσσα κατανοητή από όλους. Υπάρχουν περισσότερες από 100 νοηματικές γλώσσεςexternal link και διάλεκτοι σε όλο τον κόσμο.