Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Vad är returtolkning?

Tolkning från tolkens modersmål till ett annat språk.

Som regel tolkar en tolk till sitt modersmål, men vissa tolkar kan även ett andra språk så bra att de kan tolka till det språket från sitt modersmål. Detta kallas ”returtolkning”.

Några få tolkar behärskar sitt andra aktiva språk så bra att de kan tolka till det språket från alla andra språk i deras språkkombination. Man brukar säga att dessa tolkar kan arbeta i två kabiner. Returtolkning är särskilt användbart när det gäller att göra relätolkning från de mindre språken till de större.