Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kaj je retour?

Tolmačenje v nematerni jezik.

Ponavadi tolmači tolmačijo v svoj materni jezik. Nekateri tolmači tako dobro obvladajo drug jezik, da lahko tolmačijo v ta jezik iz svojega maternega jezika. Takšno tolmačenje se imenuje retour. Ponavadi uporabljamo za ta način francosko besedo za „povratek“.

Majhno število tolmačev tako dobro obvlada svoj drugi aktivni jezik, da lahko v ta jezik tolmačijo iz vseh jezikov v svoji jezikovni kombinaciji. Za te tolmače rečemo, da lahko delajo v dveh kabinah. Tolmačenje retour je zlasti uporabno kot posredni jezik (rele) za tolmačenje iz manj znanih jezikov v bolj razširjene.