Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kas ir retūrs?

Tulks tulko no dzimtās valodas svešvalodā…

Tulki parasti tulko savā dzimtajā valodā. Daži tulki pārvalda otru valodu pietiekami labi, lai spētu tajā tulkot no savas dzimtās valodas. To sauc par „retūru”. Šī tulkošanas veida apzīmēšanai parasti izmanto franču vārdu retour.

Nedaudzi tulki otro aktīvo valodu pārvalda tik labi, ka spēj tajā tulkot no visām valodām, kas ietilpst viņu valodu kombinācijā. Par šiem tulkiem saka, ka viņi var strādāt divās kabīnēs. Retūrs īpaši labi noder tad, ja vajadzīgs pastarpināts tulkojums no mazpazīstamām valodām plašāk izplatītās valodās.