Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Τι είναι η διερμηνεία "retour";

Η διερμηνεία από τη μητρική προς μία ξένη γλώσσα.

Συνήθως οι διερμηνείς εργάζονται προς τη μητρική τους γλώσσα. Ορισμένοι διερμηνείς γνωρίζουν μια δεύτερη γλώσσα σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι σε θέση να κάνουν διερμηνεία από τη μητρική τους γλώσσα προς τη γλώσσα αυτή. Αυτό ονομάζεται διερμηνεία "retour". Χρησιμοποιείται διεθνώς ο γαλλικός όρος "retour" (επιστροφή).

Ένας μικρός αριθμός διερμηνέων γνωρίζουν τη δεύτερη ενεργητική τους γλώσσα τόσο καλά ώστε να είναι σε θέση να κάνουν διερμηνεία προς τη γλώσσα αυτή από όλες τις γλώσσες του γλωσσικού συνδυασμού τους. Για τους διερμηνείς αυτούς λέμε ότι μπορούν να εργάζονται σε δύο καμπίνες. Η διερμηνεία "retour" είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διερμηνεία "relais" από τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες προς τις πιο ευρέως διαδεδομένες γλώσσες.