Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Co je to retour?

Tlumočení z mateřského jazyka do cizího jazyka.

Tlumočníci tlumočí obvykle do svého mateřského jazyka. Někteří tlumočníci ovládají druhý jazyk do takové míry, že jsou schopni do něj tlumočit ze svého mateřského jazyka. Tento postup se obvykle označuje francouzským výrazem „retour“.

Jen malé množství tlumočníků ovládá druhý aktivní jazyk natolik, že je schopno tlumočit do tohoto jazyka ze všech jazyků své jazykové kombinace. O těchto tlumočnících se říká, že jsou schopni pracovat ve dvou kabinách. Způsobu retour se používá zejména při poskytování pilotáže z méně rozšířených jazyků do světových jazyků.