Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Какво е превод на чужд език «retour»?

Устен превод от родния език към чужд език.

По принцип устните преводачи работят към родния си език, но редица преводачи имат и втори език , който е на достатъчно високо ниво, за да могат да превеждат и на този език от родния си език. Тогава се говори за превод към чужд език «retour» - като терминът «retour» е вече възприет и в останалите езици.

Малък брой преводачи владеят до такава степен втория си език, че могат да работят на този език от всички останали езици в своята езикова комбинация. Това означава, че могат да работят в две кабини. Ето защо преводът към чуждия език «retour» е много полезен, за да се даде възможност за препревод relais от малко разпространените езици към по-разпространените.