Sökväg

Print versionDecrease textIncrease text
DG Interpretation Conference Video Portal title
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directDanish Presidency 2012
DG Interpretation

Vad är relätolkning?

Tolkning mellan två språk via ett tredje

Om en talare talar ett språk som inte täcks av någon tolk i den kabin som tolkar det språk som är aktivt språk, kan kabinen koppla upp sig (ljudlänk) på en kanal som går från en kabin som tolkar från språket i fråga och göra en s.k. relätolkning. Tolken tolkar alltså via ett annat språk utan att detta påverkar kvaliteten i någon högre grad.