Mogħdija tan-navigazzjoni

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directItalian Presidency 2014
DG Interpretation

Xi jkun Relay ?

L-interpretazzjoni bejn żewġ lingwi permezz ta’ lingwa oħra.

Meta delegat jitkellem b’lingwa li ma tkunx koperta minn interpretu f'kabina bħala lingwa attiva, din il-kabina tista’ tkun mqabbda (b’link awdjo) ma' kabina oħra li tkopri din il-lingwa u “tieħu relay” minnha. L-interpretu jaħdem permezz ta’ lingwa oħra bla ma jkun jinħass ebda telf fil-kwalità.