Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kas ir pastarpinātā tulkošana?

Tulkošana starp divām valodām, izmantojot trešo.  
 
Ja delegāts runā valodā, kuru neviens tulks aktīvās valodas kabīnē nezina, šo kabīni var „savienot” (skaņas savienojums) ar citas valodas kabīni, kuras tulki attiecīgo valodu zina, un tulkot pastarpināti. Tulks tulko caur citu valodu, un tulkojuma kvalitāte nav jūtami samazinājusies.