Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Τι είναι η διερμηνεία "relais";

Η διερμηνεία από μια γλώσσα προς μια άλλη μέσω μιας τρίτης γλώσσας.

Όταν ο ομιλητής ομιλεί σε γλώσσα που δεν καλύπτεται από ένα διερμηνέα σε καμπίνα ενεργητικής γλώσσας, η εν λόγω καμπίνα μπορεί να «συνδεθεί» (ακουστική σύνδεση) με μια άλλη καμπίνα που καλύπτει τη γλώσσα αυτή και ο διερμηνέας να κάνει τη διερμηνεία μέσω της ενεργητικής γλώσσας της καμπίνας αυτής. Ο διερμηνέας κάνει διερμηνεία μέσω μιας άλλης γλώσσας χωρίς αισθητή απώλεια ποιότητας.