Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directItalian Presidency 2014
DG Interpretation

Τι είναι η διερμηνεία "relais";

Η διερμηνεία από μια γλώσσα προς μια άλλη μέσω μιας τρίτης γλώσσας.

Όταν ο ομιλητής ομιλεί σε γλώσσα που δεν καλύπτεται από ένα διερμηνέα σε καμπίνα ενεργητικής γλώσσας, η εν λόγω καμπίνα μπορεί να «συνδεθεί» (ακουστική σύνδεση) με μια άλλη καμπίνα που καλύπτει τη γλώσσα αυτή και ο διερμηνέας να κάνει τη διερμηνεία μέσω της ενεργητικής γλώσσας της καμπίνας αυτής. Ο διερμηνέας κάνει διερμηνεία μέσω μιας άλλης γλώσσας χωρίς αισθητή απώλεια ποιότητας.