Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Какво е препревод - «relais»?

Устен превод от един език на друг, като се преминава през трети език.

Когато някой участник се изразява на език, за който не е предвидена кабина за активен език, този език може да се "включи" (аудио връзка) в друга кабина, която покрива съответния език и така се осигурява възможността за препревод. По този начин устният преводач превежда от език, който е различен от този на оратора, без съществена загуба на качеството.