Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Vad är pivottolkning?

Tolkning med ett enda språk som relä.

Om endast en eller två tolkar har ett mindre vanligt språk som passivt språk, säger man att de fungerar som ”p ivottolkar” för de andra tolkkabinerna, som relätolkar från dem. Ordet ”pivot” är franska och betyder nav.

Inom GD Tolkning försöker man alltid att undvika att bara ha en enda pivottolk för de språk som tolklaget har. Det förekommer att man har ett språk som pivotspråk, men då låter man två tolkar returtolka till ett språk och byta av varandra i samma kabin eller så låter man en tolk som returtolkar arbeta växelvis med en tolk i den kabin som tolkar returspråket.

När man sätter samman ett stort tolklag (t.ex 23-23) försöker GD Tolkning alltid att sörja för relätolkning via olika språkfamiljer (germanska, romanska och finsk-urgiska språk) för att fördela arbetet jämnare över tolklaget och för att motverka sådana obalanser i tolkningen som kan uppstå på grund av att man alltid relätolkar från ett visst språk eller en viss språkgrupp.