Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kaj je pivot?

Posredno tolmačenje prek enega samega jezika.

Če sta samo en ali dva tolmača usposobljena za tolmačenje iz manj razširjenega jezika, sta „pivots“ za druge kabine, ki njuno tolmačenje uporabljajo kot posredni jezik (rele). Tolmače, ki služijo kot rele, imenujemo s francoskim izrazom „pivots“ (in slovenimo v „pivóji“).

GD za tolmačenje se skuša izogniti temu, da bi za kateri koli jezik v ekipi imeli en sam pivot (t.i. pivot unique). Včasih je en sam jezik jezik pivot, vendar ga tolmačita dva tolmača, ki oba tolmačita retour v drug jezik. Ta dva tolmača lahko sedita v isti kabini in se pri tolmačenju izmenjujeta, lahko pa sedita v različnih kabinah (eden od njiju v kabini jezika retour) in prav tako lahko tolmačita izmenično.

Pri sestavljanju velike skupine (npr. 23-23) skuša GD za tolmačenje vedno zagotoviti tolmačenje rele med različnimi jezikovnimi družinami (germanska, romanska, ugrofinska), da tako bolj enakomerno razporedi breme in se izogne neravnovesju, ki bi bilo posledica prenosa prek enega samega jezika ali jezikovne skupine.