Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Co to jest pivot?

Zastosowanie jednego wybranego języka jako źródłowego dla innych kabin.

Jeśli mniej znanym językiem włada jako biernym tylko jeden lub dwóch tłumaczy, to tłumaczą oni z tego języka na swój język aktywny, który służy jako „pivot” dla tłumaczy z innych kabin, czyli język, za pośrednictwem którego pracują tłumacze z innych kabin (relay).

DG ds. Tłumaczeń Ustnych zawsze stara się uniknąć sytuacji, w której jeden język byłby pivotem dla innych języków w grupie. Czasami jednak zdarza się tak, że pivotem jest jeden język. Wówczas albo włada nim dwóch tłumaczy, którzy tłumaczą w jednej kabinie na przemian z tego języka na język obcy (czyli wykonują retour), albo jeden tłumacz wykonuje retour, a drugi w innej kabinie tłumaczy na język-pivot będący jego ojczystym.

Przy dużej grupie tłumaczy (np. w układzie językowym 23-23), DG ds. Tłumaczeń Ustnych zawsze stara się zapewnić relay z różnych rodzin językowych (języki germańskie, romańskie, ugrofińskie) tak, aby praca tłumaczy mogła przebiegać harmonijnie i aby uniknąć sytuacji, w której relay (tłumaczenie między dwoma językami przy wykorzystaniu języka trzeciego) przebiegałby przez jeden tyko język lub grupę języków.