Kruimelpad

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pivot

Gebruik van één enkele taal als relais.

Als maar een of twee tolken een minder courante taal als passieve taal hebben, fungeren zij als zogenaamde "pivots" voor de andere cabines, die via hen op relais tolken. De Franse term wordt in alle talen gebruikt.

DG Tolken probeert altijd te voorkomen dat er in een team maar één pivot (pivot unique) voor een taal is. Soms is één taal de pivot-taal, maar wordt er in deze taal gewerkt door twee tolken die allebei retour tolken in één taal en elkaar aflossen in dezelfde cabine, of door één retour-tolk en één tolk in de cabine van de retourtaal die elkaar kunnen aflossen.

Bij het samenstellen van een groot team (bijvoorbeeld 23-23) probeert DG Tolken er altijd voor te zorgen dat via verschillende taalfamilies (Germaanse, Romaanse, Fins-Oegrische talen) op relais kan worden getolkt, om het werk zo gelijk mogelijk over het team te verdelen en om het evenwicht tussen de relaistalen te waarborgen; dit evenwicht zou namelijk verloren kunnen gaan als er voortdurend via slechts één relaistaal of -talengroep wordt getolkt.