Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kas ir pivot tulkošana?

Tikai vienu valodu izmanto par pastarpinātoexternal link valodu.

Ja vienam vai diviem tulkiem pasīvā valoda ir kāda mazpazīstama valoda, tad saka, ka viņi nodrošina releju pārējām kabīnēm, kurās viņu tulkojums tiks izmantots par pastarpināto tulkojumu. Šī tulkošanas veida apzīmēšanai parasti izmanto franču vārdu ‘pivot’.

Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts vienmēr cenšas izvairīties no situācijas, kad vienas valodas tulku komandā ir tikai viens 'pivot' (pivot unique). Dažreiz vienu 'pivot' valodu pārvalda divi tulki, kas divatā nodrošina retūru vienā valodā, strādājot uz maiņām vienā kabīnē vai 'pivot' valodu pārvalda viens retūra tulks, un retūra valodas kabīnē ir viens tulks, ar ko ir iespējams nomainīties.

Komplektējot lielu komandu (teiksim, 23-23) , Mutiskās tulkošanas ĢD retūru vienmēr cenšas nodrošināt, izmantojot dažādas valodu saimes (ģermāņu, romāņu, somugru), lai komandā vienmērīgāk sadalītu darba slodzi un lai izvairītos no nelīdzsvarotības tulkošanā, kas var rasties tādēļ, ka vienmēr notiek pastarpinātā tulkošana tikai no vienas valodas vai valodu grupas.