Navigacijski put

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Što je pivot?

Korištenje jednog jezika kao posrednog jezika.

Ako samo jedan ili dva prevoditelja govore manje raširen jezik kao pasivan jezik, za njih se kaže da služe kao „pivot” drugim kabinama koje će njihov prijevod koristiti kao posredni prijevod. Obično se koristi francuski naziv.

GU za usmeno prevođenje uvijek pokušava izbjeći imati samo jednog „pivot” prevoditelja (pivot unique) za bilo koji jezik u svom timu. Ponekad jedan jezik služi kao „pivot” jezik, ali pokrivaju ga dva prevoditelja koja prevode „retour“ na jedan jezik i izmjenjuju se u istoj kabini ili ga prevodi jedan prevoditelj koji radi „retour“ i jedan prevoditelj u kabini s „retour” jezikom koji se izmjenjuju.

Prilikom sastavljanja velike skupine prevoditelja (primjerice 23-23) GU za usmeno prevođenje uvijek pokušava osigurati „relay” pomoću različitih jezičnih skupina (germanske, romanske, ugrofinske) kako bi se radno opterećenje ravnomjernije rasporedilo među prevoditeljima i izbjegle neravnoteže u prevođenju uslijed toga što se kao posredni jezik uvijek koristi samo jedan „relay” jezik ili jezična skupina.