Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Mis on pivot?

Ühe keele kasutamine releena.

Kui mõni vähetuntud keel on ainult ühe või kahe tõlgi passiivne keel, siis nimetatakse neid teiste tõlkekabiinide (kes saavad neilt relee ) pivot´ks. Prantsuse keelest pärit sõna pivot on üldises kasutuses.

Suulise tõlke peadirektoraat üritab alati vältida olukorda, kus on ainult üks pivot ehk tõlketelg. Mõnikord on pivot´ks üks keel, kuid seda katavad kaks tõlki, kes mõlemad teevad tõlgivad ühte võõrkeelde retour ning teevad vahetusi ühes tõlkekabiinis või kahes tõlkekabiinis nii, et üks tõlk istub oma emakeele kabiinis ja teeb sealt retour´i, teine aga istub vastava võõrkeele kabiinis ja tõlgib ainult võõrkeelde.

Suurtes tõlkemeeskondades (nt 23-23) üritab suulise tõlke peadirektoraat korraldada releed erinevate keelkondade kaudu (germaani, romaani, soome-ugri), et jaotada töökoormust ühtlasemalt ning vältida tasakaalu rikkumist, mis võib tuleneda sellest, et releeks kasutatakse alati ühte keelt või keelerühma.