Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Τι είναι η διερμηνεία "pivot";

Η διερμηνεία στην οποία χρησιμοποιείται μία μόνο ενδιάμεση γλώσσα ως " relais"

Αν μόνο ένας ή δύο διερμηνείς έχουν μια λιγότερο διαδεδομένη γλώσσα ως παθητική, τότε λέμε ότι αποτελούν "pivot" για τις άλλες καμπίνες, για τις οποίες παρέχουν το "relais" . Χρησιμοποιείται διεθνώς ο γαλλικός όρος "pivot"..

Η ΓΔ Διερμηνείας καταβάλλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε στην ομάδα της να μην υπάρχει ένα μόνο "pivot" για κάθε γλώσσα. Ορισμένες φορές γλώσσα "pivot" είναι μία μόνο γλώσσα, η οποία όμως καλύπτεται είτε από δύο διερμηνείς που κάνουν αμφότεροι διερμηνεία " retour" προς μία γλώσσα και εναλλάσσονται στην ίδια καμπίνα , είτε από ένα διερμηνέα που κάνει " retour" και ένα διερμηνέα στην καμπίνα της γλώσσας του "retour", οι οποίοι μπορούν να εναλλάσσονται.

Όταν η ομάδα είναι μεγάλη (π.χ. 23-23) , η ΓΔ Διερμηνείας προσπαθεί πάντα να εξασφαλίζει διερμηνεία "relais" μέσω διαφορετικών γλωσσικών οικογενειών (γερμανικές, λατινογενείς, φινοουγγρικές), ούτως ώστε να κατανέμεται πιο ομοιόμορφα ο φόρτος εργασίας στην ομάδα και να αποφεύγεται κάθε τυχόν ανισορροπία η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να γίνεται πάντα διερμηνεία "relais" μέσω μόνο μίας γλώσσας ή μίας γλωσσικής οικογένειας.