Sti

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Hvad er pivot-tolkning?

At benytte ét sprog som relæsprog.

Hvis kun én eller to tolke har et mindre udbredt sprog som passivt sprog på et givet møde, siges de at fungere som "pivots" for de andre kabiner, der tolker i relæ fra dem. ”Pivot” er fransk og betyder omdrejningspunkt.

GD for Tolkning undgår helst kun at have én pivot for et givet sprog. Nogle gange benyttes ét sprog som pivot-sprog, men dækkes af to tolke, der begge tolker retur til et sprog og skiftes til at tolke i den samme kabine eller af en retur-tolk og en tolk i retursprogets kabine, som afløser hinanden.

Når GD for Tolkning opstiller et stort hold (f.eks. 23-23) tilstræbes det altid at yde relæ gennem forskellige sprogfamilier (germansk, romansk, finsk-ugrisk) for at kunne fordele arbejdsbyrden mere ligeligt på holdet og for at undgå enhver uligevægt i tolkningen som følge af den stadige tolkning via ét relæ sprog eller én sproggruppe.