Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Co je to pivot?

Pilotáž přes jediný jazyk.

Mají-li určitý méně rozšířený jazyk mezi svými pasivními jazyky pouze jeden či dva tlumočníci, pak tito tlumočníci fungují jako „pilotní tlumočníci“ pro ostatní kabiny a poskytují jim pilotáž. Vžil se francouzský výraz „pivot“.

Generální ředitelství pro tlumočení se vždy snaží mít ve svém týmu více než jednoho pilotního tlumočníka pro každý jazyk (vyhýbá se užívání „pivot unique“). Občas je pilotním jazykem pouze jeden jazyk, bývá však pokryt dvěma tlumočníky, kteří poskytují retour do jednoho jazyka a střídají se v jedné tlumočnické kabině , popř. jedním tlumočníkem dělajícím retour a druhým tlumočníkem v tlumočnické kabině retourového jazyka, kteří se mohou se střídat.

Při sestavování většího pracovního týmu (např. 23-23) se generální ředitelství pro tlumočení vždy snaží o zajištění pilotáže v rámci jednotlivých jazykových větví (germánské, románské, ugrofinské), aby byla pracovní zátěž rozdělena co nejrovnoměrněji a aby se zabránilo nevyvážené situaci, při které by byla pilotáž poskytována neustále do jednoho jazyka nebo jazykové skupiny.