Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease text
DG Interpretation Conference Video Portal title
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directDanish Presidency 2012
DG Interpretation

какво означава "пилот" «pivot»?

Изполването на един и същ език за препревод - relais

Ако сред устните преводачи само един или двама владеят някой от малко разпространените езици като свой пасивен език, те играят ролята на пилот - «pivot» за останалите кабини, които извършват своя препревод relais от тях. В случая френският термин се използва във всички други езици.

ГД "Устен превод" прави необходимото, за да се ограничат случаите на единствен пилот за всеки от езиците в екипа. Възможно е пилотният език да е един, но в такъв случай двама преводачи осигуряват retourexternal link към съответния език и се редуват в същата кабина или пък има един преводач който осигурява retour и един друг, който е в кабината на езика за retour и който е в състояние да го смени.

Когато се съставя голям преводачески екип (например 23-23), ГД "Устни преводи" се опитва винаги да осигури възможност за relais в различните езикови групи (германски езици, романски езици, унгро-фински), за да се разпредели работата на екипа по един хармоничен начин и да се избегне дисбаланс, ако препреводът - relais се осъществява само от един език или само от една група езици.