Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Språkregim

Tolkar talar om aktiva och passiva språk.

Ett aktivt språk är ett språk som tolken talar och som mötesdeltagarna kan lyssna till.

Ett passivt språk är ett språk som tolken förstår och som talas av mötesdeltagarna.

Vid ett möte där den s.k. språkregimen är 24–24 förekommer 24 passiva och 24 aktiva språk. Inom EU:s institutioner innebär detta att vart och ett av de officiella språkenexternal link tolkas till samtliga officiella språk. En sådan språkregim kallas komplett och symmetrisk.

Reducerad språkregim innebär att tolkning inte görs från alla officiella språkexternal link.

Symmetrisk språkregim innebär att mötesdeltagarna kan tala och lyssna till tolkning från samma språk.

En asymmetrisk språkregimexternal link innebär att man kan tala fler språk än antalet språk man kan lyssna till. Om ett möte har språkregimen 15–3 innebär det att mötesdeltagarna kan tala 15 officiella språk, men att tolkning bara görs till tre språk, exempelvis engelska, franska och tyska.

Vid ett möte med språkregimen EN-FR-DE-IT-GR – EN-GR, dvs. 5–2, kan mötesdeltagarna tala engelska, franska, tyska, italienska eller grekiska, men det tolkas bara till engelska och grekiska. Vid ett sådant möte tillämpas det som kallas en reducerad asymmetrisk språkregim.