Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Jazykový režim

Tlmočníci používajú termíny aktívne a pasívne jazyky.

Aktívny jazyk je jazyk, ktorým tlmočníci hovoria a účastníci konferencie ho počúvajú.

Pasívny jazyk je jazyk, ktorým hovoria účastníci konferencie a ktorému tlmočníci rozumejú.

Stretnutie s jazykovým režimom 24 - 24 sa vyznačuje tým, že sa počas neho používa 24 pasívnych a 24 aktívnych jazykov. V prípade inštitúcií Európskej únie to znamená, že sú všetky úradné jazykyexternal link tlmočené do všetkých ostatných úradných jazykov. Takýto režim sa nazýva úplný a symetrický.

Redukovaný režim sa vyznačuje tým, že tlmočenie sa poskytuje len v niektorých úradných jazykochexternal link.

Symetrický režim sa vyznačuje tým, že účastníci konferencie môžu hovoriť a počúvať tlmočenie tých istých jazykov.

Pri asymetrickom režime, môžu účastníci konferencie hovoriť väčším počtom jazykov ako je počet jazykov, v ktorých môžu počúvať tlmočenie. Ak sa teda stretnutie koná v režime 15 - 3, znamená to, že účastníci môžu hovoriť 15 úradnými jazykmi, ale tlmočenie sa poskytuje len v troch z týchto jazykov, napríklad v angličtine, francúzštine a nemčine.

Stretnutie v režime EN-FR-DE-IT-EL - EN-EL je tzv. stretnutie 5 - 2 , pri ktorom jeho účastníci môžu hovoriť anglicky, francúzsky, nemecky, taliansky alebo grécky, pričom sa tlmočí len do angličtiny a gréčtiny. Takéto stretnutie má redukovaný asymetrický režim.