Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Valodu režīms

Tulki runā par aktīvajām un pasīvajām valodām.

Aktīvā valoda ir valoda, kurā tulks tulko delegātiem.

Pasīvā valoda ir delegātu lietota valoda, kuru tulks saprot.

Sanāksmē, kurā valodu režīms ir 24-24, ir 24 pasīvās un 24 aktīvās valodas. Eiropas Savienības institūcijās tas nozīmē, ka visas oficiālās valodasexternal link tiek pārtulkotas visās oficiālajās valodās. Tādu režīmu sauc par pilnu un simetrisku.

Nepilnais režīms nozīmē, ka tulkojums netiek nodrošināts pilnībā no visām oficiālajām valodāmexternal link.

Simetriskais režīms nozīmē, ka delegāti var klausīties tulkojumu no tām pašām valodām, kurās viņi runā.

Asimetriskajā režīmā tulkojums nav nodrošināts no pilnīgi visām valodām, kurās runā delegāti. Ja mēs sakām, ka sanāksme notiek 15-3 režīmā, tas nozīmē, ka delegāti var runāt 15 oficiālajās valodās, bet tulkojums būs tikai trīs valodās, piemēram, angļu, franču un vācu valodā.

Sanāksmi ar EN-FR-DE-IT-EL — EN-EL valodām mēs saucam par „ 5-2 sanāksmi”, kurā delegāti var runāt angliski, franciski, vāciski, itāliski vai grieķiski, bet šīs valodas tiks pārtulkotas tikai angliski un grieķiski. Tāda sanāksme notiek nepilnā, asimetriskā režīmā.