Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Γλωσσικό καθεστώς

Οι διερμηνείς μιλούν για ενεργητικές και παθητικές γλώσσες.

Ενεργητική γλώσσα είναι μια γλώσσα την οποία ομιλούν οι διερμηνείς και την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες σε μια συνεδρίαση.

Παθητική γλώσσα είναι μια γλώσσα την οποία κατανοούν οι διερμηνείς και την οποία ομιλούν οι συμμετέχοντες σε μια συνεδρίαση.

Μία συνεδρίαση με γλωσσικό καθεστώς 24-24έχει 24 παθητικές και 24 ενεργητικές γλώσσες. Στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό σημαίνει ότι παρέχεται διερμηνεία από όλες τις επίσημες γλώσσεςexternal link προς όλες τις επίσημες γλώσσες. Αυτό το γλωσσικό καθεστώς αποκαλείται πλήρες και συμμετρικό.

Καθεστώς μειωμένης κάλυψης σημαίνει ότι παρέχεται διερμηνεία από λιγότερες εκ των συνολικών επισήμων γλωσσώνexternal link.

Συμμετρικό καθεστώς σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες σε μια συνεδρίαση μπορούν να ομιλούν και να ακούνε, μέσω διερμηνείας, τον ίδιο αριθμό γλωσσών.

Στο πλαίσιο ενός ασύμμετρου καθεστώτοςομιλούνται περισσότερες γλώσσες από αυτές που μπορείτε να ακούσετε. Όταν λέμε ότι μια συνεδρίαση έχει καθεστώς 15-3, αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να ομιλούν και στις 15 επίσημες γλώσσες, αλλά διερμηνεία παρέχεται μόνο προς τρεις γλώσσες, π.χ. προς τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Μία συνεδρίαση με EN-FR-DE-IT-EL - EN-EL αποκαλείται «συνεδρίαση 5-2», στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να ομιλούν στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ελληνικά, αλλά διερμηνεία παρέχεται μόνο προς τα αγγλικά και τα ελληνικά. Η συνεδρίαση αυτή έχει καθεστώς μειωμένης ασύμμετρης γλωσσικής κάλυψης.