Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Jazykový režim

Tlumočníci hovoří o aktivních a pasivních jazycích.

Aktivní jazyk je jazyk, kterým tlumočníci hovoří a který účastníci konference mohou poslouchat.

Pasivní jazyk je jazyk, kterým účastníci hovoří a kterému tlumočníci rozumějí.

Jednání za uplatnění jazykového režimu 24-24 se vyznačuje tím, že se během něho používá 24 pasivních a 24 aktivních jazyků. V případě institucí Evropské unie to znamená, že jsou všechny úřední jazyky tlumočeny do všech ostatních úředních jazykůexternal link. Takový režim se nazývá plný a symetrický.

Omezený režim se vyznačuje tím, že není tlumočeno ze všech úředních jazykůexternal link.

Symetrický režim se vyznačuje tím, že se účastníci jednání mohou vyjadřovat stejnými jazyky, do kterých se tlumočí.

Při asymetrickém režimu mohou účastníci jednání mluvit více jazyky, než mohou poslouchat. Řekneme-li tedy, že jednání se koná v režimu 15-3, znamená to, že účastníci mohou mluvit 15 úředními jazyky, ale že tlumočení je poskytováno pouze do tří z těchto jazyků, například do angličtiny, francouzštiny a němčiny.

Jednání v režimu EN-FR-DE-IT-EL - EN-EL je jednání v režimu 5-2, při kterém jeho účastníci mohou hovořit anglicky, francouzsky, německy, italsky nebo řecky, přičemž tlumočeno je pouze do angličtiny a řečtiny. Takové jednání má pouze omezený asymetrický režim.