Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Езиков режим

Устните преводачи говорят за "активни" и за "пасивни" езици.

Активен език е език, на който преводачът работи за участниците в заседанието ...

Пасивен език е език, който се използва от участниците и който се разбира от преводачите ...

Заседание с режим 24-24 означава, че са налични 24 пасивни езици и 24 активни езици. В институциите на Европейския съюз това означава, че всички официални езициexternal link се превеждат на всички официални езици. Този вид режим се нарича " пълен и симетричен".

"Ограничен" режим е режим, при който устният превод не се осигурява на всички официални езициexternal link.

"Симетричен" режим е режим, при който участниците могат да се изразяват и да слушат превод на едни и същи езици.

"Асиметричен" режим е режим, при който броят на езиците на които се говори надвишава броя на езиците, на които се осигурява устен превод. Изразът "режим 15-3" означава, че участниците в заседанието могат да се изразяват на петнайсет официални езика, но превод се осигурява само към три официални езика, например, английски, немски и френски.

Заседание EN-FR-DE-IT-EL/EN-EL е заседание, което ще определим като "5-2": в този пример, участниците могат да се изразяват на английски, френски, немски, италиански или гръцки, но устен превод е осигурен само към английски и гръцки. Тогава говорим за "ограничен асиметричен" езиков режим.