Sökväg

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

En konferenstolks språkkombination

Oftast tolkar en konferenstolk från sina passiva språk till sitt modersmål. Modersmålet kallas det aktiva språket, ibland A-språket.

Vissa tolkar behärskar ett annat språk än modersmålet mycket bra och kan tolka till det språket från ett eller flera av sina andra språk. De har ett andra aktivt språk. En tolk som tolkar från sitt modersmål till ett andra aktivt språk gör vad som kallas en returtolkning. Vissa tolkar som har ett returspråk tolkar bara till det språket i form av konsekutivtolkning, inte som simultantolkning.

Några få tolkar kan tolka från alla sina språk till ett andra aktivt språk. Om sådana tolkar brukar man säga att de tolkar en helt andra kabin. Ett ännu färre antal tolkar har fler än två aktiva språk.

Passiva språk är de språk som en tolk förstår fullständigt och även talar i viss utsträckning, men inte så bra att hon eller han kan tolka till det språket.

AIIC, Internationella konferenstolkförbundet, använder följande definitionerexternal link:

Aktiva språk:

A : Tolkens modersmål (eller ett annat språk som helt motsvarar ett modersmål) till vilket tolken tolkar från alla sina andra språk, både simultant och konsekutivt. Alla medlemmar i förbundet måste ha ett ”A-språk”, men kan även ha fler.

B : Ett annat språk än tolkens modersmål som tolken behärskar fullständigt och till vilket tolken tolkar från ett eller flera av sina övriga språk. Vissa tolkar tolkar till ett ”B-språk” med enbart en metod, dvs. antingen simultantolkning eller konsekutivtolkning.

Passiva språk:

C : Språk som tolken förstår fullständigt och som tolken tolkar från.