Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Jezikovne kombinacije konferenčnih tolmačev

Konferenčni tolmači večinoma tolmačijo iz pasivnih jezikov v materni jezik. Materni jezik je njihov aktivni jezik in ga včasih imenujemo tudi jezik A.

Nekateri tolmači popolnoma obvladajo tudi nematerni jezik in lahko tolmačijo vanj iz enega ali več ostalih tujih jezikov. To je njihov drugi aktivni jezik. Tolmačenju iz maternega jezika v drugi aktivni jezik rečemo retour. Nekateri tolmači z jezikom retour tolmačijo v ta jezik samo konsekutivno, ne pa simultano.

Nekateri tolmači lahko tolmačijo iz vseh svojih jezikov v drugi aktivni jezik. Zanje rečemo, da pokrivajo iste jezike „v dveh kabinah“. Nekaj tolmačev ima celo več kot dva aktivna jezika.

Pasivni jeziki so jeziki, ki jih tolmač popolnoma razume in do določene mere pogosto tudi govori, vendar ne dovolj dobro, da bi vanje tudi tolmačil.

Mednarodno združenje konferenčnih tolmačev (AIIC) uporablja naslednje opredelitveexternal link:

Aktivni jeziki:

A : Materni jezik tolmača (ali drug jezik, ki je popolnoma enakovreden maternemu jeziku), v katerega tolmač tolmači iz vseh svojih drugih jezikov na oba načina, simultano in konsekutivno. Vsi člani morajo imeti vsaj en jezik A, vendar imajo lahko več kot enega..

B : Jezik, ki ni tolmačev materni jezik, vendar ga tolmač popolnoma obvlada in v katerega lahko tolmači iz enega ali več ostalih svojih jezikov. Nekateri tolmači tolmačijo v jezik B samo v enem načinu tolmačenja.

Pasivni jeziki:

C : Jeziki, ki jih tolmač popolnoma razume in iz katerih tolmači..