Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Jazyková kombinácia konferenčných tlmočníkov

Vo väčšine prípadov tlmočia konferenční tlmočníci z pasívnych jazykov do svojich materinských jazykov. Materinský jazyk je ich aktívny jazyk tento jazyk sa niekedy označuje ako jazyk A.

Niektorí tlmočníci ovládajú iný ako materinský jazyk rovnako dobre ako svoj materinský jazyk a sú schopní tlmočiť do tohto jazyka z jedného alebo viacerých iných ich jazykov. Majú tzv. druhý aktívny jazyk. O tlmočníkovi, ktorý je schopný tlmočiť zo svojho materinského jazyka do druhého aktívneho jazyka sa hovorí, že robí retour (tlmočí obojsmerne). Niektorí tlmočníci, ktorí majú jazyk retour tlmočia do tohto jazyka len konzekutívne, a nie simultánne.

Malý počet tlmočníkov je schopných tlmočiť zo všetkých svojich jazykov do druhého aktívneho jazyka. Títo tlmočníci môžu robiť tzv. druhú kompletnú kabínu. A ešte menší počet tlmočníkov má viac ako dva aktívne jazyky.

Pasívne jazyky sú jazyky, ktorým tlmočníci úplne rozumejú a pravdepodobne nimi do určitej miery aj hovoria, nie sú však do nich schopní tlmočiť.

Medzinárodná asociácia konferenčných tlmočníkov (AIIC) používa tieto definícieexternal link:

Aktívne jazyky:

A : Materinský jazyk tlmočníka (alebo iný jazyk, ktorý tlmočník ovláda rovnako dobre ako materinský jazyk), do ktorého tlmočník tlmočí zo svojich všetkých ostatných jazykov, a to konzekutívne, ako aj simultánne. Všetci členovia musia mať aspoň jeden jazyk A, ale môžu ich mať aj viac.

B : Jazyk iný ako materinský jazyk tlmočníka, ktorý tlmočník dokonale ovláda a do ktorého môže tlmočiť z jedného alebo viacerých svojich jazykov. Niektorí tlmočníci tlmočia do jazyka B len jedným z oboch spôsobov tlmočenia.

Pasívne jazyky:

C : Jazyky, ktorým tlmočník úplne rozumie a z ktorých tlmočí.