Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Konferenču tulka valodu kombinācija

Vairumā gadījumu konferenču tulks strādā no pasīvajām valodām dzimtajā valodā. Dzimtā valoda ir viņa aktīvā valoda un dažreiz tiek saukta par A valodu.

Daži tulki papildus savai dzimtajai valodai lieliski pārvalda vēl kādu valodu un spēj tajā tulkot no vienas vai vairākām citām valodām. Tā viņiem ir otra aktīvā valoda. Ja tulks spēj tulkot no dzimtās valodas otrajā aktīvajā valodā, tad saka, ka viņš var nodrošināt retūru. Daži tulki, kuriem ir retūra valoda, tulko tajā tikai secīgi, nevis sinhroni.

Nedaudzi tulki spēj otrajā aktīvajā valodā tulkot no visām valodām, ko viņi prot. Par šiem tulkiem saka, ka viņi var nodrošināt otru pilnu kabīni. Vēl mazāks ir to tulku skaits, kuriem ir vairāk nekā divas aktīvās valodas.

Pasīvās valodas ir valodas, kuras tulks pilnībā saprot un kurās viņš visbiežāk arī var kaut cik sarunāties, bet ne tik labi, lai spētu tajās tulkot.

Starptautiskā konferenču tulku asociācija (AIIC) izmanto šādas definīcijasexternal link:

Aktīvās valodas:

A - tulka dzimtā valoda (vai kāda cita valoda, ko viņš pārvalda dzimtās valodas līmenī), kurā tulks tulko no visām citām valodām, kuras viņš prot, ar abiem mutiskās tulkošanas paņēmieniem — sinhroni un secīgi. Visiem tulkiem komandā jābūt vismaz vienai ‘A’ valodai, bet tās var būt arī vairākas.

B - valoda, kas nav tulka dzimtā valoda, ko viņš perfekti pārvalda un kurā viņš tulko no vienas vai vairākām citām valodām, kuras viņš prot. Daži tulki ‘B’ valodā tulko tikai vienā no diviem galvenajiem mutiskās tulkošanas paņēmieniem.

Pasīvās valodas:

C - valodas, kuras tulks pilnībā saprot un no kurām viņš tulko..