Naršymo kelias

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Konferencijų vertėjo kalbų kombinacija

Dažniausiai konferencijų vertėjai verčia iš mokamų pasyviųjų kalbų į gimtąją kalbą. Gimtoji kalba yra jų aktyvioji kalba, kartais vadinama A kalba.

Kai kurie vertėjai, be savo gimtosios, puikiai moka kitą kalbą ir gali į ją versti iš vienos ar daugiau iš mokamų kalbų. Tai yra jų antra aktyvioji kalba. Sakoma, kad vertėjas, galintis versti iš gimtosios kalbos į antrą aktyviąją kalbą, verčia „retour“ būdu (ne į gimtąją kalbą). Kai kurie vertėjai, galintys versti ne į gimtąją kalbą, tokį vertimą atlieka tik nuosekliai, bet ne sinchroniškai.

Nedidelė vertėjų žodžiu dalis gali versti iš visų mokamų kalbų į antrą aktyviąją kalbą. Apie tokius vertėjus sakoma, kad jie gali dirbti antroje kabinoje. Dar mažiau vertėjų aktyviai moka daugiau nei dvi kalbas.

Pasyviosios kalbos yra tos, kurias vertėjas visiškai supranta ir dažniausiai moka jomis kalbėti, bet nepakankamai, kad galėtų į jas versti.

Tarptautinė konferencijų vertėjų asociacija AIIC vartoja tokius terminusexternal link:

Aktyviosios kalbos:

A : Gimtoji vertėjo kalba (arba kita kalba, visiškai atstojanti gimtąją), į kurią vertėjas verčia iš visų kitų mokamų kalbų abiem vertimo režimais – tiek sinchroniškai, tiek nuosekliai. Visi nariai privalo mokėti bent vieną A kalbą, bet gali jų mokėti ir daugiau.

B : Negimtoji vertėjo kalba, kurią jis puikiai moka ir į kurią jis verčia iš vienos ar daugiau kitų mokamų kalbų. Kai kurie vertėjai į B kalbą verčia tik vienu iš dviejų vertimo režimų.

Pasyviosios kalbos:

C : Kalbos, kurias vertėjas visiškai supranta ir iš kurių verčia.